وبسایت شرکتی

در حقیقت وب سایت شرکتی علاوه بر مزایای یاد شده مثل کم شدن فاصله و گسترش ارتباطات، هزینه‌های تبلیغات را نیز به شدت کاهش خواهد داد. چرا که در گذشته‌ی نه چندان دور، شرکت‌ها برای معرفی خود و خدماتی که ارائه می‌دهند مجبور به صرف هزینه‌های سرسام آور تبلیغات بودند و شاید بازدهی که امروزه…