یکی از راه های معرفی برند و خدمات یک شرکت به مشتریان و سایر شرکت ها، فعالیت گسترده در اینترنت است. طراحی سایت شرکتی این امکان را به مدیران شرکت ها داده است تا به راحتی خدمات و برندشان را در به مردم معرفی کنند. از طرفی با طراحی سایت شرکتی چند زبانه، این امکان فراهم خواهد شد تا بتوان در بازارهای بین المللی نیز فعالیت داشت. داشتن وب سایت شرکتی امروزه نه تنها یک ضرورت است، بلکه سبب می شود شما همیشه یک گام از رقیبانتان جلوتر باشید. با ساخت وب سایت شرکتی به هویت کسب و کار خود رسمیت می بخشید و به کاربران خود نشان می دهید که برای رضایت آنها ارزش قائل هستید. پیش از خرید سیات شرکتی ابتدا به بررسی نمونه سایت های شرکتی “آنـــ برگ” بپردازید. این وبسایت به 2 زبان عربی و انگلیسی طراحی و تحویل کارفرما شده است.