وبسایت شرکتی
سایت شرکتی، یک پلتفرم آنلاین است که برای نمایش اطلاعات، محصولات، خدمات و فعالیت های یک شرکت به مخاطبان و مشتریان ایجاد می شود. این وبسایت ها به عنوان نماینده های دیجیتالی شرکت عمل می کنند و در دنیای امروز، به لطف افزایش استفاده از اینترنت و فعالیت های آنلاین، یکی از ابزارهای اساسی و ضروری برای شرکت ها به شمار می روند.
این وبسایت با 2 زبان زنده دنیا یعنی عربی و انگلیسی طراحی و صفحه چینی شده که تنها با چند کلیک محصولات و خدمات شرکت را معرفی خواهد کرد.